Party of the European Left

"Zjednocujeme na európskom kontinente demokratické strany alternatívnej a progresívnej ľavice, ktorým ide o dôslednú transformáciu dnešných sociálnych pomerov na nekonfliktnú a sociálne spravodlivú spoločnosť založenú na rozmanitosti našej situácie, histórie a na našich spoločných hodnotách. Viac informácií nájdete na stránke https://www.european-left.org/manifesto/"

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe