Party of the European Left

"Euroopan vasemmistopuolue yhdistää Euroopan mantereen vaihtoehtoiset ja edistykselliset demokraattiset vasemmistopuolueet, jotka pyrkivät johdonmukaisesti siirtymään nykyisistä sosiaalisista suhteista rauhanomaiseen ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan erilaisten tilanteidemme ja menneisyytemme sekä yhteisten arvojemme pohjalta. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://www.european-left.org/manifesto/"

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe