Party of the European Left

"Vi förenar demokratiska partier inom den alternativa och progressiva vänstern i Europa som strävar efter en konsekvent omvandling av dagens sociala relationer till ett fredligt och socialt rättvist samhälle grundat på våra olika situationer, våra olika historiska erfarenheter och våra gemensamma värderingar. För mer information, besök https://www.european-left.org/manifesto/"

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe