Party of the European Left

"Ние обединяваме демократични партии на алтернативната и прогресивната левица на европейския континент, които се стремят към последователно преобразуване на днешните социални взаимоотношения, за да се постигне едно мирно и социално справедливо общество на основата на разнообразните обстоятелства, в които живеем, нашата история и нашите общи ценности. За повече информация посетете https://www.european-left.org/manifesto/"

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 11/08/2017 и публикувано на дата 22/08/2017
> седалище и адрес: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Свързана европейска политическа фондация: Transform Europe