Party of the European Left

"Euroopa Vasakpoolsete ühendusse kuuluvad Euroopa alternatiivsed ja progressiivsed demokraatlikud vasakparteid, kelle eesmärk on kujundada praegu valitsevad ühiskondlikud suhted ümber rahumeelseks ja sotsiaalset õiglust tagavaks ühiskonnaks, mis rajaneks Euroopa olude ja minevikukogemuste mitmekesisusel ja meie ühistel väärtustel. Lisateavet saab veebilehelt https://www.european-left.org/manifesto/."

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe