Party of the European Left

"Reunim partide democratice care aparțin stângii alternative și progresiste de pe continentul european și care depun eforturi pentru o transformare de substanță a relațiilor sociale din ziua de azi într-o societate în care să primeze pacea și dreptatea socială, bazându-se pe diversitatea situațiilor, istoriilor și a valorilor noastre comune. Pentru mai multe informații, consultați https://www.european-left.org/manifesto/"

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe