Dary a príspevky

V zoznamoch sa uvádzajú dary a príspevky (podľa vymedzenia v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1141/2014), ktoré európske politické strany a európske politické nadácie skutočne prijali v súvislosti s uvedenými referenčnými rokmi. Neuvádzajú sa v nich však pohľadávky (t. j. nároky na platbu) európskych politických strán a európskych politických nadácií. Preto ak sa platba zodpovedajúca pohľadávke uskutoční neskôr, úrad skontroluje, ku ktorému roku sa má platba priradiť, a príslušné tabuľky sa aktualizujú. Dary označené hviezdičkou (*) sú v súčasnosti predmetom dodatočnej kontroly zo strany úradu. Ďalšie informácie sú uvedené v sekcii Usmernenie na tomto webovom sídle.

Dary prijaté pred rozpočtovým rokom 2018 uverejnil Európsky parlament