Dary a príspevky

V zoznamoch sa uvádzajú dary a príspevky (podľa vymedzenia v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1141/2014), ktoré európske politické strany a európske politické nadácie skutočne prijali v súvislosti s uvedenými referenčnými rokmi. Neuvádzajú sa v nich však pohľadávky (t. j. nároky na platbu) európskych politických strán a európskych politických nadácií. Preto ak sa platba zodpovedajúca pohľadávke uskutoční neskôr, úrad skontroluje, ku ktorému roku sa má platba priradiť, a príslušné tabuľky sa aktualizujú. Dary označené hviezdičkou (*) sú v súčasnosti predmetom dodatočnej kontroly zo strany úradu. Ďalšie informácie sú uvedené v sekcii Usmernenie na tomto webovom sídle.

2024

Dary za rozpočtový rok 2024

Do 5. decembra 2023 sa museli okamžite oznamovať len dary nad 12 000 EUR. Od 6. decembra 2023 (šesť mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu) musia európske politické strany a nadácie každý týždeň oznamovať všetky dary (aj pod 12 000 EUR). S výhradou kontrol súladu a uplatniteľných obmedzení ochrany údajov ich úrad uverejňuje na tomto mieste čo najskôr, zvyčajne do jedného týždňa po tom, ako bol o nich informovaný.

2023

Dary za rozpočtový rok 2023

Do 5. decembra 2023 sa museli okamžite oznamovať len dary nad 12 000 EUR. Od 6. decembra 2023 (šesť mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu) musia európske politické strany a nadácie každý týždeň oznamovať všetky dary (aj pod 12 000 EUR). S výhradou kontrol súladu a uplatniteľných obmedzení ochrany údajov ich úrad uverejňuje na tomto mieste čo najskôr, zvyčajne do jedného týždňa po tom, ako bol o nich informovaný.
Dary prijaté pred rozpočtovým rokom 2018 uverejnil Európsky parlament