Sankcie

V prípade nedodržiavania pravidiel a povinností stanovených v nariadení č. 1141/2014 môže úrad uložiť európskym politickým stranám a európskym politickým nadáciám sankcie.

Viac informácií o právnom rámci nájdete na nasledujúcej webovej stránke.