Annetused ja toetused

Loeteludes antakse teavet annetuste ja toetuste kohta (nagu on määratletud määruses (EL, Euratom) nr 1141/2014), mille Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused on seoses konkreetsete vaatlusaastatega tegelikult vastu võtnud. Seevastu ei ole loetletud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste pelgalt saadaolevaid summasid (st makseõigusi). Seepärast ajakohastatakse asjakohaseid tabeleid, kui saadaolevale summale vastav makse tehakse hilisemas etapis. Amet teeb kindlaks, millise aastaga makse seostada tuleb. Tärniga (*) märgitud annetused on praegu ametkonnas täiendava kontrolli all. Lisateabe saamiseks vaadake palun selle veebisaidi juhiste osa.

2024

Eelarveaastaga 2024 seotud annetused

Kuni 5. detsembrini 2023 tuli viivitamata teatada ainult 12 000 eurot ületavatest annetustest. Alates 6. detsembrist 2023 (kuus kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi) peavad Euroopa tasandi erakonnad ja sihtasutused teatama igal nädalal kõigist (ka 12 000 eurost väiksematest) annetustest. Amet avaldab annetused siin võimalikult kiiresti, tavaliselt ühe nädala jooksul pärast nende kohta teabe saamist, võttes arvesse vastavuskontrolli ja kohaldatavaid andmekaitsepiiranguid.

2023

Eelarveaastaga 2023 seotud annetused

Kuni 5. detsembrini 2023 tuli viivitamata teatada ainult 12 000 eurot ületavatest annetustest. Alates 6. detsembrist 2023 (kuus kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi) peavad Euroopa tasandi erakonnad ja sihtasutused teatama igal nädalal kõigist (ka 12 000 eurost väiksematest) annetustest. Amet avaldab annetused siin võimalikult kiiresti, tavaliselt ühe nädala jooksul pärast nende kohta teabe saamist, võttes arvesse vastavuskontrolli ja kohaldatavaid andmekaitsepiiranguid.

Enne eelarveaastat 2018 tehtud annetused avaldab Euroopa Parlament