Annetused ja toetused

Loeteludes antakse teavet annetuste ja toetuste kohta (nagu on määratletud määruses (EL, Euratom) nr 1141/2014), mille Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused on seoses konkreetsete vaatlusaastatega tegelikult vastu võtnud. Seevastu ei ole loetletud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste pelgalt saadaolevaid summasid (st makseõigusi). Seepärast ajakohastatakse asjakohaseid tabeleid, kui saadaolevale summale vastav makse tehakse hilisemas etapis. Amet teeb kindlaks, millise aastaga makse seostada tuleb. Tärniga (*) märgitud annetused on praegu ametkonnas täiendava kontrolli all. Lisateabe saamiseks vaadake palun selle veebisaidi juhiste osa.

Enne eelarveaastat 2018 tehtud annetused avaldab Euroopa Parlament