Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee on nõuandev organ, mis osaleb ameti kontrollimenetlustes vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklitele 10, 10a ja 11. Komitee koosneb kokku kuuest liikmest – Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nimetavad igaüks kaks liiget.