European Free Alliance

"Europos laisvasis aljansas (ALE) propaguoja teisę į demokratinį apsisprendimą ir remia tautų siekius pasirinkti savo politinę ateitį, įskaitant nepriklausomybę, didesnę autonomiją ar kalbinį ir kultūrinį mažumų pripažinimą. ALE siekia Europos vienybės įvairovėje, remiantis subsidiarumo ir socialinio teisingumo principais."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation