European Free Alliance

"Az Európai Szabad Szövetség (ALE) előmozdítja a demokratikus önrendelkezéshez való jogot, és támogatja a népek azon törekvését, hogy megválasszák saját politikai jövőjüket, ideértve a kisebbségek függetlenségét, nagyobb autonómiáját, illetve nyelvi és kulturális elismerését. Az ALE célja a szubszidiaritás és a társadalmi igazságosság elvén alapuló európai egység a sokféleségben."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation