European Free Alliance

"Europeiska fria alliansen främjar rätten till demokratiskt självbestämmande och stöder folkens strävan att välja sin egen politiska framtid, bland annat oberoende, större självstyre eller språkligt och kulturellt erkännande för minoriteter. Europeiska fria alliansen strävar efter europeisk enighet i mångfald baserad på subsidiaritetsprincipen och social rättvisa."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation