European Free Alliance

"Den Europæiske Frie Alliance fremmer retten til demokratisk selvbestemmelse og støtter befolkningernes ønske om at vælge deres egen politiske fremtid, herunder uafhængighed, større autonomi eller sproglig og kulturel anerkendelse af mindretal. Den Europæiske Frie Alliance sigter mod europæisk enhed i mangfoldighed baseret på nærhedsprincippet og princippet om social retfærdighed."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation