European Free Alliance

"De Europese Vrije Alliantie (EVA) verdedigt het recht op democratische zelfbeschikking en steunt het streven van volkeren om hun eigen politieke toekomst te kiezen, onder meer door middel van onafhankelijkheid, grotere autonomie of taalkundige en culturele erkenning van minderheden. De EVA streeft naar eenheid in verscheidenheid binnen Europa op basis van het subsidiariteitsbeginsel en sociale rechtvaardigheid."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation