European Free Alliance

"Cuireann an tSaor-Chomhghuaillíocht Eorpach (SCE) an ceart chun féinchinntiúcháin dhaonlathaigh chun cinn agus tacaíonn sí le mianta na ndaoine a dtodhchaí pholaitiúil féin a roghnú, lena n-áirítear neamhspleáchas, breis uathrialachais nó aitheantas teanga agus cultúrtha do mhionlaigh. Tá sé mar aidhm ag SCE aontacht na hEorpa san éagsúlacht a bhaint amach bunaithe ar phrionsabal na coimhdeachta agus an cheartais shóisialta."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation