European Free Alliance

"Eiropas Brīvā apvienība (ALE) iestājas par tiesībām uz demokrātisku pašnoteikšanos un atbalsta tautu tiesības pašām izvēlēties politisko nākotni, tostarp neatkarību, lielāku autonomiju vai minoritāšu kultūru un valodu atzīšanu. ALE mērķis ir iestāties par Eiropu, kas vienota daudzveidībā, balstoties uz subsidiaritātes un sociālā taisnīguma principiem."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation