European Free Alliance

" Europski slobodni savez (EFA) promiče pravo na demokratsko samoodređenje i podupire težnje naroda da odaberu vlastitu političku budućnost, uključujući neovisnost, veću autonomiju ili jezično i kulturno priznavanje manjina. Nastojimo ostvariti europsko jedinstvo u raznolikosti na temelju načela supsidijarnosti i socijalne pravde."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation