Afgewezen of in behandeling

Verzoeken tot registratie van Europese politieke stichtingen

Bescherming van persoonsgegevens

De Autoriteit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar taken als orgaan van de Unie (die zijn vastgelegd in Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen).

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen en vereisten van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Meer informatie vindt u in de onderstaande documenten:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen
Postadres:
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Kantooradres:
Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)