Sancties

De Autoriteit kan sancties opleggen aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen wanneer zij zich niet houden aan de voorschriften en verplichtingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Meer informatie over het wettelijk kader vindt u op de volgende pagina.

Tot dusver heeft de Autoriteit geen sancties opgelegd.