Sancties

De Autoriteit zou eventueel sancties moeten opleggen aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen wanneer zij zich niet houden aan de voorschriften en verplichtingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Meer informatie over het wettelijk kader vindt u op de volgende pagina.