Schenkingen en bijdragen

De lijsten bevatten informatie over donaties en bijdragen (zoals gedefinieerd in Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014) die daadwerkelijk zijn aanvaard door de Europese politieke partijen en de Europese politieke stichtingen met betrekking tot de aangegeven referentiejaren. Vorderingen (rechten op betaling) van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen zijn daarentegen niet in de lijsten opgenomen. De desbetreffende tabellen zullen worden bijgewerkt wanneer in een later stadium een betaling voor een vordering wordt verricht. De autoriteit controleert daarbij aan welk jaar de betaling moet worden toegerekend. Donaties gemarkeerd met een asterisk (*) worden momenteel extra gecontroleerd door de Autoriteit. Nadere informatie vindt u in de rubriek "Leidraad" op deze website.

Schenkingen tot het begrotingsjaar 2018 worden gepubliceerd door het Europees Parlement