Schenkingen en bijdragen

De lijsten bevatten informatie over donaties en bijdragen (zoals gedefinieerd in Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014) die daadwerkelijk zijn aanvaard door de Europese politieke partijen en de Europese politieke stichtingen met betrekking tot de aangegeven referentiejaren. Vorderingen (rechten op betaling) van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen zijn daarentegen niet in de lijsten opgenomen. De desbetreffende tabellen zullen worden bijgewerkt wanneer in een later stadium een betaling voor een vordering wordt verricht. De autoriteit controleert daarbij aan welk jaar de betaling moet worden toegerekend. Donaties gemarkeerd met een asterisk (*) worden momenteel extra gecontroleerd door de Autoriteit. Nadere informatie vindt u in de rubriek "Leidraad" op deze website.

2024

Schenkingen voor het begrotingsjaar 2024

Tot 5 december 2023 was het alleen verplicht om donaties van meer dan 12 000 EUR onmiddellijk te melden. Sinds 6 december 2023 (zes maanden vóór de Europese verkiezingen) moeten Europese politieke partijen en stichtingen wekelijks melding doen van alle donaties (ook donaties van minder dan 12 000 EUR). De autoriteit maakt informatie over deze donaties zo spoedig mogelijk -- gewoonlijk binnen een week nadat zij hierover in kennis is gesteld -- bekend, onder voorbehoud van nalevingscontroles en toepasselijke beperkingen op het gebied van gegevensbescherming.

2023

Schenkingen voor het begrotingsjaar 2023

Tot 5 december 2023 was het alleen verplicht om donaties van meer dan 12 000 EUR onmiddellijk te melden. Sinds 6 december 2023 (zes maanden vóór de Europese verkiezingen) moeten Europese politieke partijen en stichtingen wekelijks melding doen van alle donaties (ook donaties van minder dan 12 000 EUR). De autoriteit maakt informatie over deze donaties zo spoedig mogelijk -- gewoonlijk binnen een week nadat zij hierover in kennis is gesteld -- bekend, onder voorbehoud van nalevingscontroles en toepasselijke beperkingen op het gebied van gegevensbescherming.

Schenkingen tot het begrotingsjaar 2018 worden gepubliceerd door het Europees Parlement