Nem jóváhagyott vagy függőben lévő kérelmek

Európai politikai párt bejegyzésére irányuló kérelmek

Európai politikai alapítványok bejegyzésére irányuló kérelmek

A személyes adatok védelme

A hatóság csak az uniós szervként rá háruló feladatok ellátásához szükséges mértékben gyűjt és dolgoz fel személyes információkat (amelyeket az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet határoz meg).

A személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt szabályoknak és előírásoknak megfelelően történik.

Részletesebb információk az alábbi dokumentumokban találhatók:

További tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a következő címen:
Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság

Postacím:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Irodák:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)