Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

Het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen is een adviesorgaan dat deelneemt aan de verificatieprocedures van de Autoriteit overeenkomstig de artikelen 10, 10 bis en 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Het comité bestaat uit zes leden. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie wijzen elk twee leden aan.