Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

Het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen is een adviesorgaan dat deelneemt aan de verificatieprocedures van de Autoriteit overeenkomstig de artikelen 10, 10 bis en 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Het comité bestaat uit zes leden. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie wijzen elk twee leden aan.

Adviezen

Het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen speelt een adviserende rol bij bepaalde verificatieprocedures die leiden tot het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

Tot dusver heeft het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen geen adviezen uitgebracht.