Iarratais nár formheasadh nó atá ar feitheamh

Iarratais ar fhondúireacht pholaitiúil Eorpach

Cosaint sonraí pearsanta

Ní dhéanann an tÚdarás sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil ach a mhéid is gá chun a chúraimí mar chomhlacht de chuid an Aontais a chomhlíonadh (ar cúraimí iad a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha).

Déantar na sonraí pearsanta go léir a láimhseáil i gcomhréir le forálacha agus ceanglais Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil, féach ar na doiciméid thíos:

Má tá tuilleadh ceisteanna agat, déan teagmháil le:
An tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha
Seoladh poist:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Suíomh na n-oifigí:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)