Donații și contribuții

Listele oferă informații despre donațiile și contribuțiile (așa cum sunt definite în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014), acceptate efectiv de partidele politice europene și de fundațiile politice europene în anii de referință indicați. În schimb, aceste liste nu include creanțele (adică drepturile la plată) ale partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene. Prin urmare, tabelele aferente vor fi actualizate atunci când o plată a unei creanțe se efectuează într-o etapă ulterioară, sub rezerva verificării de către Autoritate a anului în care trebuie alocată plata. Donațiile marcate cu asterisc (*) sunt în prezent supuse unui control suplimentar de către Autoritate. Pentru informații suplimentare puteți consulta secțiunea „Orientări" a acestui site.

2024

Donațiile aferente exercițiului financiar 2024

Din 6 decembrie 2023 (cu șase luni înainte de perioada alegerilor europene), partidele și fundațiile politice europene au trebuit să raporteze săptămânal toate donațiile primite. Sub rezerva controalelor de conformitate și a restricțiilor aplicabile privind protecția datelor, Autoritatea le-a publicat aici cât mai curând posibil, de obicei în termen de o săptămână după ce a fost informată despre acestea. Din 10 iunie 2024, numai donațiile de peste 12 000 EUR trebuie raportate imediat Autorității. Altele vor deveni disponibile după depunerea conturilor anuale în 2025.

Donațiile anterioare exercițiului financiar 2018 sunt publicate de Parlamentul European