Donații și contribuții

Listele oferă informații despre donațiile și contribuțiile (așa cum sunt definite în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014), acceptate efectiv de partidele politice europene și de fundațiile politice europene în anii de referință indicați. În schimb, aceste liste nu include creanțele (adică drepturile la plată) ale partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene. Prin urmare, tabelele aferente vor fi actualizate atunci când o plată a unei creanțe se efectuează într-o etapă ulterioară, sub rezerva verificării de către Autoritate a anului în care trebuie alocată plata. Donațiile marcate cu asterisc (*) sunt în prezent supuse unui control suplimentar de către Autoritate. Pentru informații suplimentare puteți consulta secțiunea „Orientări" a acestui site.

Donațiile anterioare exercițiului financiar 2018 sunt publicate de Parlamentul European