Cum se depune o cerere

Cererea de înregistrare

Solicitanții care doresc să obțină statutul de partid politic european sau de fundație politică europeană pot depune o cerere de înregistrare.

După înregistrare, partidele politice europene și fundațiile politice europene se bucură de recunoaștere legală în toate statele membre și pot solicita finanțare de la bugetul general al Uniunii Europene.

Cererea de înregistrare se depune la Autoritate.

Cererea de înregistrare ca fundație politică europeană se depune exclusiv prin intermediul partidului politic european la care solicitantul este afiliat oficial.

Cererea trebuie să fie însoțită de:

  • documente care dovedesc că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul nr. 1141/2014, inclusiv o declarație oficială standard, în forma stabilită în anexa la Regulamentul nr. 1141/2014;
  • statutul partidului sau fundației, care conține dispozițiile obligatorii în temeiul articolelor 4 și 5 din Regulamentul nr. 1141/2014, inclusiv anexele aplicabile, și, dacă este cazul, declarația statului membru în care se află sediul partidului sau fundației menționată la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1141/2014;
  • documentele necesare în temeiul articolelor 1 și 2 din Regulamentul delegat (UE, Euratom) 2015/2401 al Comisiei din 2 octombrie 2015 cu privire la conținutul și la funcționarea registrului de repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

După ce este depusă, cererea urmează să fie analizată de Autoritate, care va stabili dacă solicitantul îndeplinește condițiile și cerințele pentru înregistrare.

Cererile se trimit Autorității prin poștă, dar și în format electronic, la o adresă care nu permite un răspuns direct și care este indicată mai jos:

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Protecția datelor cu caracter personal

Autoritatea colectează și prelucrează informații cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile în calitate de organism al Uniunii [care sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene].

Toate datele cu caracter personal sunt tratate în conformitate cu prevederile și cerințele Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați documentația de mai jos:

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu: