Fundații înregistrate

Lista fundațiilor politice europene înregistrate

Următoarele documente conțin numele și statutele tuturor fundațiilor politice europene înregistrate, alături de documentele pe care acestea le-au prezentat în cadrul cererilor lor de înregistrare.

Registrul fundațiilor politice europene

În temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 și al articolului 3 din Regulamentul delegat (UE, Euratom) 2015/2401 al Comisiei, Autoritatea gestionează un registru al partidelor politice europene și al fundațiilor politice europene și emite extrase standard. Persoanele fizice și juridice pot solicita extrase standard din registru trimițând un e-mail la adresa de mai jos și completând un formular simplu de cerere (link-ul este indicat mai jos). Extrasele standard se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

De asemenea, dacă acest lucru este necesar în cadrul unor proceduri juridice sau administrative, Autoritatea poate certifica informațiile care figurează în extrasele standard pentru instituțiile și organele Uniunii, pentru autoritățile și instanțele statelor membre, precum și pentru persoanele fizice sau juridice, în urma depunerii unei cereri motivate corespunzător. Pentru a obține un certificat, vă rugăm să urmați aceeași procedură precum cea stabilită mai sus în ceea ce privește extrasele standard și să completați un formular de cerere motivată (link-ul este indicat mai jos). Procesul de certificare poate dura mai mult de zece zile lucrătoare, în funcție de obiectul cererii.