Planul de acțiune pentru campanii europene

Planul de acțiune pentru campanii europene

Articolul 21 din regulament se aplică doar partidelor politice europene și nu fundațiilor politice europene.

Interdicția de a finanța direct sau indirect alte partide politice sau candidați în conformitate cu articolul 22 din regulament rămâne aplicabilă, pe lângă articolul 21 din regulament. Autoritatea reamintește criteriile de evaluare a conformității cu articolul 22, conform prevederilor de mai sus.

În același timp, articolul 21 din regulament încurajează partidele politice europene să-și desfășoare propriile campanii electorale europene, care trebuie să respecte valorile Uniunii și care sunt complementare, dar distincte față de campaniile partidelor membre. .

Aceasta se aplică și dacă candidatul cap de listă al unui partid politic european este în același timp candidat în alegerile Parlamentului European într-un stat membru. Reiese că partidele politice europene sunt îndrituite să contribuie financiar la campanii în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, inclusiv dacă un candidat cap de listă al unui partid politic european este simultan pe lista electorală a unui stat membru, cu condiția respectării articolului 22 alineatul (1) din regulament, conform precizărilor de mai sus.

Având în vedere aceste aspecte, Autoritatea reamintește cele patru principii de orientare pentru campaniile partidelor politice europene, în contextul alegerilor europene (dezvoltate împreună cu Direcția Generală Finanțe a Parlamentului European în 2018):
 • Domeniu - transnațional (adică include mai multe state membre)
 • Conținut - accent predominant pe subiecte europene,
 • Responsabilitate - răspunderea partidului politic european,
 • Statut de autor - vizibilitatea partidului politic european,
 • Compatibilitatea cu legislația națională.
Pentru a facilita implementarea practică a acestor principii de orientare și a anticipa gestionarea conformității, Autoritatea a dezvoltat instrumentul Planului de acțiune al campaniei europene („E-CAP") care sprijină partidele politice europene în vederea planificării campaniilor lor în lumina normelor și principiilor aplicabile. Printre factorii importanți de atenuare a riscurilor de conformitate se numără, de exemplu, participarea la activități a unui candidat cap de listă („Spitzenkandidat/-in") și vizibilitatea distinctă a partidului politic european.

Deși pot avea loc schimburi de informații cu autoritățile naționale în ceea ce privește activitățile campaniei europene, evaluările efectuate de autoritățile naționale în legătură cu partidele sau candidații naționali, de exemplu, cele prin care cofinanțarea activităților comune de către partidele politice europene ar putea fi considerată venit al partidelor sau candidaților corespunzători în temeiul legislației naționale privind finanțarea partidelor politice, nu aduc atingere evaluării efectuate de Autoritate în temeiul articolului 22 alineatul (1) din regulament. Autoritatea este în contact cu statele membre, după caz, pentru a facilita aplicarea armonioasă a regulamentului și a legislației naționale, ca două niveluri complementare a cadrului de reglementare.

Campanii desfășurate în colaborare ale partidelor politice europene

În lumina Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, campaniile europene desfășurate în colaborare de diferite partide politice europene nu sunt interzise per se, dar finanțarea, identitățile și procesele decizionale ale diferitelor partide politice europene implicate trebuie să rămână separate. Mai concret, campaniile în colaborare ale partidelor politice europene sunt supuse următoarelor restricții

Finanțarea activităților în acest context va fi analizată în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), după cum se poate presupune pe bună dreptate.

Prin urmare, la fel ca în cazul activităților comune realizate cu partidele la nivel național, Autoritatea va evalua dacă un partid politic european a oferit finanțare directă sau indirectă unui alt partid politic european. Finanțarea indirectă este evaluată pe baza următoarelor criterii, care sunt explicate mai sus:
 • Vizibilitatea constantă a fiecărui partid politic european implicat
 • Nivelul de responsabilitate asupra activității asumat de fiecare partid politic european implicat
 • Partea de cofinanțare trebuie să fie proporțională cu angajamentul global efectiv al fiecărui partid politic european implicat.
Campaniile electorale europene în sensul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 ca formă de participare la alegerile europene în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 sunt desfășurate de partidele politice europene și nu de platforme de cooperare care le disimulează sau le eclipsează. Acest lucru mai înseamnă că organele de conducere ale unui partid politic european nu se pot angaja să fie dirijate, în scopuri ce țin de strategia campaniei sau de implementarea activităților campaniei, de organele de conducere ale unui alt partid politic european sau de structuri decizionale externe oricărui partid politic european. Procedurile decizionale statutare trebuie să rămână distincte și este exclusă delegarea generală a luării deciziilor (de campanie) de la un partid la altul sau către o platformă externă.

În consecință, orientările Autorității (a se vedea mai sus) privind Planul de acțiune al campaniei europene (European Campaign Action Plan - E-CAP) și verificarea participării la alegerile europene se aplică în continuare în mod separat; mai mult, trebuie să demonstreze că fiecare dintre partidele politice europene implicate în campanii de colaborare se bucură de o autonomie decizională suficientă.

Aceste informații nu aduc atingere evaluării efectuate de ordonatorul de credite al Parlamentului European în cadrul competențelor sale.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.