Interdicții privind finanțarea directă și indirectă

Pe baza experienței dobândite în ultimii ani în aplicarea practică a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 („regulamentul"), Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea") depune eforturi pentru a oferi acces la o serie de elemente neexhaustive de orientare pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Orientările furnizate de Autoritate nu afectează caracterul direct obligatoriu al Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În plus, aceste orientări vor face în continuare obiectul adaptării, pe măsură ce experiența dezvoltă și/sau modifică cadrul legislativ.

Activități comune

 • Activitățile comune ale partidelor politice europene sau ale fundațiilor politice europene cu parteneri de la nivel național nu sunt interzise ca atare de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Comunicarea cu publicul inițiată de un partener național în scopuri legate de activitățile partidelor sau fundațiilor politice europene poate fi, de fapt, un mijloc eficient de a atrage atenția asupra chestiunilor și activităților politice europene. Cu toate acestea, trebuie respectate întotdeauna interdicțiile de finanțare prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.


 • În cazul unei activități desfășurate în comun de un partid politic european și un alt partid politic, în special un partid național, o cotă de finanțare excesivă a activității în cauză din partea partidului politic european ar putea constitui o „finanțare indirectă", interzisă de articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.


 • În cazul unei activități desfășurate în comun de o fundație politică europeană și un partid politic sau o altă fundație, o cotă de finanțare excesivă a activității în cauză din partea fundației politice europene ar putea constitui o „finanțare indirectă", interzisă de articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

 • Pentru a aprecia dacă există sau nu o posibilă finanțare indirectă a unui partid sau a unei fundații de la nivel național în temeiul acestei dispoziții, trebuie luați în considerare o serie de factori, cum ar fi, în special:.

  • vizibilitatea constantă a partidului politic european/fundației politice europene;

  • măsura în care partidul politic european sau fundația politică europeană își asumă activitatea comparativ cu partidul sau fundația de la nivel național; la evaluarea acestui factor, sunt relevante contextul general al activității, anvergura acesteia, conținutul, obiectivele, grupurile țintă, motivația și valoarea potențială a activității pentru succesul partidului național la alegerile naționale (a se vedea și MENL/Parlamentul European, T-829/16, punctul 83 și următoarele);

  • cota de cofinanțare suportată de partidul politic european/fundația politică europeană, care trebuie să se coreleze în mod realist cu implicarea generală a partidului politic european/fundației politice europene în comparație cu implicarea partidului național în activitatea respectivă (a se vedea și MENL/Parlamentul, T-829/16, punctul 89).

General

 • Indirect funding exists in cases where a national political party or a candidate derives a financial advantage, inter alia by avoiding expenditure which it would have had to incur, even where no funds are directly transferred" (MENL v Parliament, T-829/16; ADDE v Parliament, T-48/17).
 • In order to assess whether indirect funding exists, the Authority relies on a range of elements, such as elements concerning the content of the financed measure, as well as geographic and time elements (see MENL v Parliament, T-829/16; ADDE v Parliament, T-48/17).
 • In order to prove the existence of indirect funding, it is sufficient to rely on a "sufficiently concrete, precise and consistent body of evidence" (ACRE v Parliament, T-107/19).