Comitetul de personalități independente

Comitetul de personalități independente este un organism consultativ care participă la procedurile de verificare ale Autorității în temeiul articolelor 10, 10a și 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. El este alcătuit din șase membri, în total, Parlamentul European, Consiliul și Comisia numind fiecare câte doi membri.