Toirmeasc ar chistiú díreach agus indíreach

Bunaithe ar an taithí a fuarthas i gcur i bhfeidhm praiticiúil Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 (an "Rialachán") le blianta beaga anuas, déanann an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha ("an tÚdarás") a ndícheall rochtain a thabhairt ar shraith gnéithe neamh-uileghabhálacha treorach do pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha. Ní dhéanfaidh aon treoir a chuirfidh an tÚdarás ar fáil difear do chineál ceangailteach díreach Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Ina theannta sin, beidh treoir den sórt sin fós faoi réir a oiriúnaithe de réir mar a chuirfidh taithí leis an bhforbairt agus/nó leis na hathruithe ar an gcreat reachtach.

Gníomhaíochtaí comhpháirteacha

  • Níl toirmeasc per se ar ghníomhaíochtaí comhpháirteacha idir páirtithe polaitiúla Eorpacha nó fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha le comhpháirtithe ar an leibhéal náisiúnta le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Go háirithe, d'fhéadfadh an chumarsáid leis an bpobal a bhfuil tús curtha léi ag comhpháirtí náisiúnta ar mhaithe le gníomhaíochtaí an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh nó na fondúireachta Eorpaí a bheith ina modh éifeachtach chun aird a tharraingt ar bheartais agus cúrsaí polaitíochta na hEorpa. É sin ráite, ní mór na toirmisc ar chistiú a leagtar síos in Airteagal 22 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 a chomhlíonadh i gcónaí.


  • I gcás gníomhaíocht a dhéanann páirtí polaitiúil Eorpach i gcomhar le páirtí polaitiúil eile, go háirithe páirtí náisiúnta, d'fhéadfadh sciar maoinithe iomarcach ón bpáirtí polaitiúil Eorpach le haghaidh na gníomhaíochta sin a bheith ina 'mhaoiniú indíreach', rud a bhfuil toirmeasc air de réir Airteagal 22(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.


  • I gcás gníomhaíocht a dhéanann fondúireacht pholaitiúil Eorpach i gcomhar le páirtí polaitiúil nó fondúireacht eile, d'fhéadfadh sciar maoinithe iomarcach ón bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach le haghaidh na gníomhaíochta sin a bheith ina 'mhaoiniú indíreach', rud a bhfuil toirmeasc air de réir Airteagal 22(2) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.


  • Chun a mheas an bhféadfadh cistiú indíreach a bheith á dhéanamh ar pháirtí nó fondúireacht ar an leibhéal náisiúnta faoin bhforáil seo, ní mór roinnt tosca a chur san áireamh, go háirithe:

    • infheictheacht chomhsheasmhach an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh/na fondúireachta polaitiúla Eorpaí;
    • la mhéid úinéireachta atá ag an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ag an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach ar an ngníomhaíocht i gcomparáid lena mhéid úinéireachta atá ag an bpáirtí nó an fhondúireacht ar an leibhéal náisiúnta; Agus measúnú á dhéanamh ar a mhéid úinéireachta atá ag an bpáirtí nó an fhondúireacht ar an leibhéal náisiúnta, tá comhthéacs ginearálta na gníomhaíochta, an raon feidhme, an t-ábhar, na cuspóirí, an spriocghrúpa nó na spriocghrúpaí, an chúis atá léi, agus an luach a d'fhéadfadh a bheith leis an ngníomhaíocht chun go n-éireodh leis an bpáirtí náisiúnta sna toghcháin náisiúnta tábhachtach (féach freisin MENL v an Pharlaimint, T-829/16, mír 83ff.);
    • an sciar cómhaoinithe atá le híoc ag an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ag an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach, sciar ar cheart dó comhghaol réalaíoch a léiriú le rannpháirtíocht iomlán an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh nó na fondúireachta polaitiúla Eorpaí i gcomparáid le rannpháirtíocht an pháirtí náisiúnta sa ghníomhaíocht shonrach (féach freisin MENL v an Pharlaimint, T-829/16, mír 89).

· Is ann do chistiú indíreach i gcásanna ina bhfuil buntáiste airgeadais ag páirtí polaitíochta náisiúnta nó ag iarrthóir, inter alia trí chaiteachas a sheachaint a bheadh air a thabhú, fiú i gcás nach n-aistrítear aon chistí go díreach" (MENL v an Pharlaimint, T-829/16; ADDE v an Pharlaimint, T-48/17).

· Chun a mheas an ann do chistiú indíreach ann, braitheann an tÚdarás ar raon gnéithe, amhail gnéithe a bhaineann le hábhar an bhirt mhaoinithe, chomh maith le gnéithe geografacha agus ama. (féach MENL v an Pharlaimint, T-829/16; ADDE v an Pharlaimint, T-48/17).

· Chun a chruthú gur ann do chistiú indíreach, is leor dul i muinín corpas "fianaise atá sách nithiúil, beacht agus comhsheasmhach" (ACRE v an Pharlaimint, T-107/19).