Smachtbhannaí

Féadfaidh an tÚdarás smachtbhannaí a fhorchur ar Pháirtithe Polaitiúla Eorpacha agus ar Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha i gcás nach n-urramaíonn siad na rialacha agus na coinníollacha a leagtar amach i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcúlra dlíthiúil, féach an leathanach seo a leanas.