Coiste IEP

Is é atá sa Choiste Daoine Neamhspleácha Oirirce comhlacht comhairleach a ghlacann páirt i nósanna imeachta fíorúcháin an Údaráis de bhun Airteagail 10, 10a agus 11 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Tá sé comhdhéanta de sheisear comhaltaí san iomlán, agus déanann Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún beirt chomhaltaí an ceann a cheapadh.