Bejegyzett pártok

A bejegyzett európai politikai pártok jegyzéke

Az alábbi dokumentumok tartalmazzák valamennyi bejegyzett európai politikai párt nevét és alapszabályát, a bejegyzés iránti kérelmük részeként benyújtott dokumentumokkal együtt.

A legutóbbi európai parlamenti választások eredményeit itt tekintheti meg."Az EPP a közép és a jobbközép politikai családja Európában. Meggyőződésünk középpontjába az embert helyeztük. Fellépéseink az igazságosság, a közjó, a szolidaritás és a felelősségvállalás elvén alapulnak. Kiállunk egy erős Európai Unió mellett, amely pluralista demokrácián, szociális piacgazdaságon és környezeti fenntarthatóságon alapul. "

"Az Európai Szocialisták Pártja szocialista, szociáldemokrata, munkáspárti és demokratikus pártokat tömörít az Európai Unióból, az Egyesült Királyságból és Norvégiából. Társult és megfigyelő státuszban lévő pártjainkkal együtt előmozdítjuk a társadalmi méltányosság, az egyenlőség és a társadalmi jólét közös értékeit, valamint küzdünk a progresszív, méltányos, szabad és fenntartható Európáért."

"Liberális jövőképünk egy szabad, demokratikus, vállalkozói szellemű, fenntartható és egységes, a világ felé nyitott kontinensre épül. Az európai értékek liberális értékek. Ez a kiáltvány ígéretünk arra, hogy az egyre terjedő liberálisellenes erőkkel szemben megvédjük az alapvető értékeket, megerősítjük a világvezető és virágzó Európát, és liberálisabb Európát építünk mindenki számára."

"Az Európai Demokrata Párt (EDP) olyan politikai pártokat és európai parlamenti képviselőket tömörít, amelyek és akik az Unió polgáraihoz közelebb álló Uniót szeretnének. Transznacionális politikai mozgalom vagyunk, amely elkötelezett amellett, hogy a béke, a szabadság, a szolidaritás és az oktatás közös értékein alapuló európai demokráciát építsünk ki, miközben büszkén megerősítjük annak kultúráját a holnap világában. "

"Az Európai Zöldek Pártja a környezetvédelmi felelősségvállalás, a társadalmi igazságosság, a befogadás, a sokféleség és a béke értékein alapuló politikai, társadalmi és gazdasági átalakulásért áll ki és lép fel. Tagpártjainkkal együtt olyan szakpolitikákat és intézkedéseket szorgalmazunk, amelyek az éghajlatváltozás és a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek jelentette kihívás leküzdésére irányulnak, miközben beruházunk egy környezetbarátabb, biztonságosabb és felelős Európa építésébe, amely senkit sem hagy hátra."

"Az Európai Szabad Szövetség (ALE) előmozdítja a demokratikus önrendelkezéshez való jogot, és támogatja a népek azon törekvését, hogy megválasszák saját politikai jövőjüket, ideértve a kisebbségek függetlenségét, nagyobb autonómiáját, illetve nyelvi és kulturális elismerését. Az ALE célja a szubszidiaritás és a társadalmi igazságosság elvén alapuló európai egység a sokféleségben."

"Bennünket a jobbközép értékek egyesítenek. Az ECR párt elkötelezett az egyéni szabadság, a nemzeti szuverenitás, a parlamenti demokrácia, a magántulajdon, a korlátozott kormányzás, a szabad kereskedelem, a családi értékek és a hatalom decentralizálása mellett. Ezek az értékek támasztják alá politikánkat, ideértve a megreformálandó Európai Unióval kapcsolatos elképzeléseinket is. "

"Az európai kontinens alternatív és progresszív baloldali demokratikus pártjait egyesítjük, amelyek a mai társadalmi kapcsolatok békés és szociális szempontból igazságos társadalommá való következetes átalakítására törekednek, helyzetünk, történelmünk és közös értékeink sokfélesége alapján. Kérjük, további információkért látogasson el a következő weboldalra: https://www.european-left.org/manifesto/"

"Az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM) az egyetlen olyan európai politikai párt, amely kifejezetten támogatja a keresztény értékeket az európai politikában. Hét politikai vezérelve a következő: az emberi méltóság, az egészséges családok, az emberek és a bolygó javát szolgáló gazdaság, a szabadság, a biztonság és a stabilitás, a modern rabszolgaság elleni küzdelem, az EU megreformálása, valamint a keresztény kultúra és örökség megőrzése."

Felelősségkizáró nyilatkozat

A politikai programok e dokumentumban található összefoglalóját az európai politikai pártok kizárólag tájékoztatás céljából készítik el. Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban a hivatalos politikai programot az adott párt alapszabálya tartalmazza. Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága nem felelős az európai politikai pártok politikai programjainak tartalmáért.

Az európai politikai pártok jegyzéke

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 7. cikke és az (EU, Euratom) 2015/2401 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke értelmében a hatóság kezeli az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok nyilvántartását, és szabványosított kivonatokat bocsát ki. A természetes és jogi személyek az alábbi e-mail-címre kattintva és egy egyszerű igénylőlapot (lásd alább) kitöltve kérhetnek szabványosított kivonatokat a nyilvántartásból. A szabványosított kivonatokat a kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kézbesítik.

A hatóság a szabványosított kivonatokban szereplő információk hitelesítését megfelelően indokolt kérelem alapján uniós intézmények és szervek, tagállami hatóságok és bíróságok, valamint természetes vagy jogi személyek számára is elvégzi, amennyiben erre jogi vagy közigazgatási eljárásokhoz szükség van. A hitelesítéshez kérjük, kövesse a szabványosított kivonatokra vonatkozó fenti eljárást, és töltsön ki indokolással ellátott igénylőlapot (lásd alább). A hitelesítés a kérelem tárgyától függően 10-nél több munkanapig is eltarthat.