Európai kampányakció terv

Európai kampányakció terv

A rendelet 21. cikke csak az európai politikai pártokra vonatkozik, az európai politikai alapítványokra nem.

A rendelet 22. cikke szerinti, más politikai pártok vagy jelöltek közvetlen vagy közvetett finanszírozásának tilalma a rendelet 21. cikke mellett továbbra is alkalmazandó. A Hatóság emlékeztet a 22. cikknek való megfelelés értékelésére szolgáló, fent ismertetett kritériumokra.

Ugyanakkor a rendelet 21. cikke arra ösztönzi az európai politikai pártokat, hogy maguk bonyolítsák le saját európai választási kampányaikat, amelyeknek összhangban kell lenniük az uniós értékekkel, és amelyek kiegészítik a tagpártjaik kampányait, de elkülönülnek azoktól.

Ez akkor is alkalmazandó, ha egy európai politikai párt csúcsjelöltje egyidejűleg jelölt az európai parlamenti választásokon egy adott uniós tagállamban. Ebből következik, hogy az európai politikai pártok jogosultak pénzügyi hozzájárulást nyújtani az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos kampányokhoz, beleértve azt az esetet is, ha az európai politikai párt csúcsjelöltje egyidejűleg szerepel valamely tagállam választási listáján, feltéve, hogy megfelelnek a rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a fentiekben részletesebben meghatározottak szerint.

Ennek fényében a Hatóság emlékeztet az európai politikai pártok európai választásokkal kapcsolatos kampányaira vonatkozó öt vezérelvre (amelyet 2018-ban, az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatóságával közösen dolgoztak ki):
 • alkalmazási kör - transznacionális (azaz több tagállamra is kiterjed),
 • tartalom - az európai témák előtérbe helyezése,
 • felelősségvállalás - az európai politikai párt felelőssége,
 • szerzőség - az európai politikai párt láthatósága és
 • a nemzeti joggal való összeegyeztethetőség.
E vezérelvek gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése és a megfelelésmenedzsment előreütemezése érdekében a Hatóság kidolgozta a kampánnyal kapcsolatos európai cselekvési terv (E-CAP) eszközét, amely az alkalmazandó szabályok és elvek fényében segíti az európai politikai pártokat kampányaik megtervezésében. A megfelelési kockázatot mérséklő fontos tényezők közé tartozik például a csúcsjelölt („Spitzenkandidat/-in") tevékenységeiben való részvétel és az európai politikai párt jól elkülöníthető láthatósága.

Bár európai kampánytevékenységekkel kapcsolatban is sor kerülhet nemzeti hatóságokkal folytatott információcserére, a nemzeti hatóságok által a nemzeti pártokkal vagy jelöltekkel kapcsolatban végzett értékelések, pl. amikor az európai politikai pártok közös tevékenységeinek társfinanszírozása a megfelelő pártok vagy jelöltek nemzeti politikai pártok finanszírozására vonatkozó jogszabályok szerinti bevételének tekinthető, nem érinti a Hatóságnak a rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti értékelését. A Hatóság adott esetben kapcsolatban áll a tagállamokkal, hogy elősegítse a rendelet és a nemzeti jog - mint a szabályozási keret két egymást kiegészítő szintje - harmonikus alkalmazását.

Lead candidates ('Spitzenkandidaten') of European political parties as risk mitigators

 • The designation by a European political party of a lead candidate for the European elections ('Spitzenkandidat/-in'), as well as their participation in activities of the European political party concerned, are a key driver of the European nature of the campaign of the European political party concerned. 'Spitzenkandidaten' therefore mitigate compliance risks for the campaign of the European political party overall, as well as for individual activities in their presence, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • More particularly, 'Spitzenkandidaten' designated and presented as such by a European political party for its campaign to the European elections are reducing compliance risks in light of Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Due to the transnational nature of the European elections campaigns of European political parties, this compliance risk reduction effect applies also in the Member State where 'Spitzenkandidaten' are simultaneously on a national or regional ballot for election to the European Parliament, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • In light of Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, 'Spitzenkandidaten' can only be those designated by a European political party. The above risk mitigation effects only apply as of the time of such designation, and only in relation to the designating European political party.

Európai politikai pártok együttműködésen alapuló kampánya

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet szempontjából a különböző európai politikai pártok részvételével megvalósuló, együttműködésen alapuló európai kampányok önmagukban nem tiltottak, de azokban nem mosódhat össze a különböző európai politikai pártok finanszírozása, identitása és döntéshozatali folyamatai. Konkrétabban, az európai politikai pártok együttműködésen alapuló kampányaira a következő korlátozások vonatkoznak:

Az azokkal kapcsolatos tevékenységek finanszírozásának vizsgálata - amint az joggal feltételezhető - a rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján történik.

A hatóság ezért - a nemzeti szintű pártokkal folytatott közös tevékenységekhez hasonlóan - megvizsgálja, hogy az egyik európai politikai párt nyújtott-e közvetlen vagy közvetett finanszírozást a másiknak. A közvetett finanszírozás értékelése a következő, fent részletezett kritériumok alapján történik:
 • Az egyes érintett európai pártok következetes láthatósága
 • Az egyes érintett európai politikai pártok felelősségvállalásának szintje a tevékenységgel kapcsolatban
 • A társfinanszírozás arányának reális arányban kell lennie az egyes érintett európai politikai pártok általános részvételével.
Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerinti európai választási kampányokat - az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti, az európai választásokon való részvétel egyik formájaként - európai politikai pártok folytatják, nem pedig azokat leplező vagy felülíró együttműködési platformok. Ez azt is jelenti, hogy egyik európai politikai párt vezető testületei sem kötelezhetik el magukat arra, hogy a kampánystratégia vagy a kampánytevékenységek végrehajtása tekintetében a másik európai politikai párt vezető testületei vagy európai politikai párton kívüli döntéshozó struktúrák irányítsák őket. Az alapszabályban előírt döntéshozatali eljárásoknak el kell különülniük, a (kampánnyal kapcsolatos) döntéshozatalt nem lehet általánosságban egyik pártról a másikra vagy egy külső fórumra átruházni.

Következésképpen a hatóság kampánnyal kapcsolatos európai cselekvési tervére (a továbbiakban: E-CAP) vonatkozó iránymutatását (lásd fent) és az európai választásokon való részvétel nyomon követését továbbra is külön-külön kell alkalmazni. Fontos továbbá annak bizonyítása, hogy az együttműködésen alapuló kampányokban részt vevő európai politikai pártok mindegyike megfelelő döntéshozatali autonómiával rendelkezik.

Ezek az információk nem érintik az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője által saját hatásköréből fakadóan végzett értékelést.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 (the "Regulation"). The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.

European campaigns – visual and thematic risk mitigators

 • Subject to the above-mentioned constraints, and without prejudice to the assessment of concrete E-CAP, the Authority points out the following risk mitigating factors in relation to logos:

  • Logo of European political parties prominently visible

  • Topics of cross-border relevance, which would remain the same in campaigning activities across multiple Member States.
 • The risk mitigator "lead candidate" ("Spitzenkandidat/-in") recalled above can only be relied on in relation to a candidate that is nominated as such by the European political party itself, not merely by a member party, and campaigns for the European political party across Member States.

 • Compliance risks are high as regards a national candidate display alongside the European political parties and national party logos, if national logo and national candidate combined would take substantially more space on the display than the presence of the European political party and its logo on the same display (and consequently, national parties and candidates might appear as the main driver of this form of campaigning, thus casting doubt over compliance with the campaign ownership criterion).