Független kiemelkedő személyek bizottsága

A független kiemelkedő személyek bizottsága tanácsadó testület, amely az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 10., 10a. és 11. cikke értelmében részt vesz a hatóság ellenőrzési eljárásaiban. A bizottság összesen hat tagból áll, akik közül kettőt az Európai Parlament, kettőt a Tanács és kettőt a Bizottság nevez ki.

Vélemények

A független kiemelkedő személyek bizottsága tanácsadói szerepet játszik az európai politikai pártokkal és az európai politikai alapítványokkal szembeni szankciók kiszabásához vezető egyes ellenőrzési eljárásokban.

A független kiemelkedő személyek bizottsága mindezidáig nem nyilvánított véleményt.