Sanzjonijiet

L-Awtorità tista' timponi sanzjonijiet fuq il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, meta dawn jonqsu milli jirrispettaw ir-regoli u l-obbligi stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

Għal aktar informazzjoni dwar l-isfond legali, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna li ġejja.