Kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

Il-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti huwa korp konsultattiv li jipparteċipa fil-proċeduri ta' verifika tal-Awtorità skont l-Artikoli 10, 10a u 11 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. Huwa magħmul minn sitt membri b'kollox: il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jaħtru żewġ membri kull wieħed.