Donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet

Il-listi jagħtu informazzjoni dwar donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet (kif definiti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 li fil-fatt ġew aċċettati mill-partiti politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej fir-rigward tas-snin ta' referenza speċifiċi indikati. B'kuntrast ma' dan, dawn ma jelenkawx sempliċi riċevibbli (jiġifieri d-drittijiet għall-ħlas) tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Għalhekk, it-tabelli korrispondenti se jiġu aġġornati jekk isir pagament li jikkorrispondi għal riċevibbli fi stadju aktar tard, soġġett għal kontrolli mill-Awtorità skont is-sena li jkun irid jiġi attribwit għaliha l-ħlas. Donazzjonijiet immarkati b'asterisk (*) bħalissa għaddejjin minn skrutinju addizzjonali mill-Awtorità. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima ta' gwida fuq dan is-sit web.

Donazzjonijiet qabel is-sena finanzjarja 2018 jiġu ppubblikati mill-Parlament Ewropew