Sanktioner

Myndigheden kan pålægge europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde sanktioner, hvis de ikke overholder de regler og forpligtelser, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Yderligere oplysninger om retsgrundlaget findes på følgende side.

Myndigheden har hidtil ikke pålagt nogen sanktioner.