Registrerede partier

List of registered European Political Parties

The following documents contain the names and statutes of all registered European Political Parties, together with the documents submitted as part of their applications for registration.

List of Members of the European Parliament

A consolidated list of Members of the European Parliament who are members of European political party is provided here.
The full list of Members of the European Parliament, along with the detailed information, can be found here.

Register over europæiske politiske partier

I henhold til artikel 7 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 og artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU, Euratom) 2015/2401 forvalter myndigheden et register over europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og udsteder standardudskrifter. Fysiske og juridiske personer kan anmode om standardudskrifter fra registret ved at kontakte e-mailadressen nedenfor og udfylde en formular med en simpel anmodning (linket nedenfor). Standardudskrifter udleveres senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning herom.

Myndigheden kan også udlevere en attestering af oplysningerne i standardudskrifterne til EU's institutioner og organer, medlemsstaternes myndigheder og domstole samt fysiske eller juridiske personer, når der er brug for dette i forbindelse med retlige eller administrative procedurer og efter modtagelse af en behørigt begrundet anmodning. For at opnå attestering følges den ovenfor beskrevne procedure vedrørende standardudskrifter, og der udfyldes en formular med en begrundet anmodning (vedhæftet nedenfor). Attesteringsproceduren kan vare over 10 arbejdsdage afhængigt af emnet for anmodningen.