Registrerede fonde

Seznam registrovaných evropských politických nadací

Následující dokumenty obsahují názvy a stanovy všech registrovaných evropských politických nadací a doklady přiložené k jejich žádostem o registraci.

Register over europæiske politiske fonde

I henhold til artikel 7 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 og artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU, Euratom) 2015/2401 forvalter myndigheden et register over europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og udsteder standardudskrifter. Fysiske og juridiske personer kan anmode om standardudskrifter fra registret ved at kontakte e-mailadressen nedenfor og udfylde en formular med en simpel anmodning (linket nedenfor). Standardudskrifter udleveres senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning herom.

Myndigheden kan også udlevere en attestering af oplysningerne i standardudskrifterne til EU's institutioner og organer, medlemsstaternes myndigheder og domstole samt fysiske eller juridiske personer, når der er brug for dette i forbindelse med retlige eller administrative procedurer og efter modtagelse af en behørigt begrundet anmodning. For at opnå attestering følges den ovenfor beskrevne procedure vedrørende standardudskrifter, og der udfyldes en formular med en begrundet anmodning (vedhæftet nedenfor). Attesteringsproceduren kan vare over 10 arbejdsdage afhængigt af emnet for anmodningen.