Donationer og bidrag

Listerne indeholder oplysninger om donationer og bidrag (som defineret i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014), som de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde rent faktisk har accepteret i forbindelse med de specifikke referenceår, der er angivet. De europæiske politiske partiers og europæiske politiske fondes fordringer (dvs. betalingsrettigheder) optræder derimod ikke på disse lister. De tilsvarende tabeller vil derfor blive ajourført, hvis der på et senere tidspunkt foretages en betaling svarende til en fordring. Myndigheden fører kontrol med, hvilket år betalingen skal henføres til. Donationer markeret med asterisk (*) gennemgår i øjeblikket yderligere undersøgelse af Myndigheden. Der kan findes yderligere oplysninger under afsnittet "Vejledning" på dette websted.

Donationer før regnskabsåret 2018 offentliggøres af Europa-Parlamentet