Donationer og bidrag

Listerne indeholder oplysninger om donationer og bidrag (som defineret i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014), som de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde rent faktisk har accepteret i forbindelse med de specifikke referenceår, der er angivet. De europæiske politiske partiers og europæiske politiske fondes fordringer (dvs. betalingsrettigheder) optræder derimod ikke på disse lister. De tilsvarende tabeller vil derfor blive ajourført, hvis der på et senere tidspunkt foretages en betaling svarende til en fordring. Myndigheden fører kontrol med, hvilket år betalingen skal henføres til. Donationer markeret med asterisk (*) gennemgår i øjeblikket yderligere undersøgelse af Myndigheden. Der kan findes yderligere oplysninger under afsnittet "Vejledning" på dette websted.

2024

Donationer vedrørende regnskabsåret 2024

Indtil den 5. december 2023 skulle kun donationer på over 12 000 EUR indberettes straks. Siden den 6. december 2023 (6 måneder før valget til Europa-Parlamentet) har europæiske politiske partier og fonde ugentligt skullet indberette alle donationer (også under 12 000 EUR). Myndigheden offentliggør, med forbehold af overensstemmelseskontrol og gældende databeskyttelsesrestriktioner, disse indberetninger her så hurtigt som muligt og normalt inden for en uge efter modtagelse.

2023

Donationer vedrørende regnskabsåret 2023

Indtil den 5. december 2023 skulle kun donationer på over 12 000 EUR indberettes straks. Siden den 6. december 2023 (6 måneder før valget til Europa-Parlamentet) har europæiske politiske partier og fonde ugentligt skullet indberette alle donationer (også under 12 000 EUR). Myndigheden offentliggør, med forbehold af overensstemmelseskontrol og gældende databeskyttelsesrestriktioner, disse indberetninger her så hurtigt som muligt og normalt inden for en uge efter modtagelse.

Donationer før regnskabsåret 2018 offentliggøres af Europa-Parlamentet